DAIWA(ダイワ)

バッテリー適合表電動リール

型式 販売開始 適合バッテリー 互換バッテリー 備考
SEABORG(シーボーグ) 500JP  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 500JS  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 1000MT  20000C・12000-IV ST1220 
SEABORG(シーボーグ) 1200J  20000C・12000-IV ST1220 
SEABORG(シーボーグ) 1200MJ  20000C・12000-IV ST1220 
SEABORG(シーボーグ) 150J  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) 150J-DH  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) 150J-DH-L  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) 150J-L  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) 200J  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) 200J-L  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) 200JL-SJ  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) 200J-SJ  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) 300J  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 300J-L  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 300MJ  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 300MJ-L  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 500AT  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 500FT  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 500J  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 500J IKATUNE  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 500MJ  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) 750MT  20000C・12000-IV ST1220 
SEABORG(シーボーグ) 800J  20000C・12000-IV ST1220 
SEABORG(シーボーグ) 800MJ  20000C・12000-IV ST1220 
SEABORG(シーボーグ) LTD200J  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) LTD200J-L  20000C・12000-IV ST1205 
SEABORG(シーボーグ) LTD300J  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) LTD300J-L  20000C・12000-IV ST1215 
SEABORG(シーボーグ) Z500MM  20000C・12000-IV ST1215 
TANACOM(タナコン) 1000  20000C・12000-IV ST1220 
TANACOM(タナコン) T750  20000C・12000-IV ST1220 
TANACOMBLE(タナコンブル) 1000Fe  20000C・12000-IV ST1220 
HYPERTANACOM(ハイパータナコン) 400F  20000C・12000-IV ST1215 
HYPERTANACOM(ハイパータナコン) 500F  20000C・12000-IV ST1215 
HYPERTANACOM(ハイパータナコン) 600Fe  20000C・12000-IV ST1220 
MAGMAX(マグマックス) 300  20000C・12000-IV ST1215 
MAGMAX(マグマックス) 500  20000C・12000-IV ST1215 
MARINE POWER(マリンパワー) 3000  20000C・12000-IV ST1220 
MARINE POWER(マリンパワー) 3000-24V  20000C・12000-IV ST1220 24V仕様のため、12V鉛バッテリー2個を付属のバッテリー直列コードで接続して使用してください。
LEOBRITZ(レオブリッツ) 150J  20000C・12000-IV ST1205 
LEOBRITZ(レオブリッツ) 150J-L  20000C・12000-IV ST1205 
LEOBRITZ(レオブリッツ) 200J  20000C・12000-IV ST1205 
LEOBRITZ(レオブリッツ) 200JL  20000C・12000-IV ST1205 
LEOBRITZ(レオブリッツ) 300J  20000C・12000-IV ST1215 
LEOBRITZ(レオブリッツ) 500J  20000C・12000-IV ST1215 
LEOBRITZ(レオブリッツ) 500JP  20000C・12000-IV ST1215 
LEOBRITZ(レオブリッツ) 750MT  20000C・12000-IV ST1220 
LEOBRITZ(レオブリッツ) S400  20000C・12000-IV ST1215 
LEOBRITZ(レオブリッツ) S500  20000C・12000-IV ST1215